theme_image
background-dark

Zyra e Pranimeve në Universitetin EPOKA luan një rol vendimtar në ruajtjen dhe përmirësimin e komunitetit akademik të universitetit duke mbikëqyrur proceset e rekrutimit, aplikimit dhe regjistrimit të studentëve të rinj. Këtu janë disa nga përgjegjësitë dhe rolet kryesore të Zyrës së Pranimeve në Universitetin EPOKA:


  1. Dhënien e Informacionit: Zyra e Pranimeve shërben si pika e parë e kontaktit për studentët e ardhshëm dhe familjet e tyre, duke u ofruar atyre informacion të detajuar dhe të saktë në lidhje me universitetin, duke përfshirë programet e tij akademike, fakultetin, objektet, jetën e kampusit dhe kërkesat e pranimit. 
  2. Procesi i Aplikimit: Zyra menaxhon dhe shqyrton të gjitha aplikimet për t'u siguruar që ato janë të plota, plotësojnë kriteret e pranimit të universitetit dhe janë përpunuar në kohën e duhur. 
  3. Rekrutimi i studentëve: Zyra rekruton në mënyrë aktive studentë duke marrë pjesë në panaire arsimore, vizita në shkolla dhe duke organizuar ditë të hapura në kampus. Këto aktivitete ndihmojnë në tërheqjen e një grupi të larmishëm dhe të talentuar të aplikantëve nga të dyja mjediset vendase dhe ndërkombëtare.
  4. Ndarja e bursave: Shpesh, Zyra e Pranimeve luan gjithashtu një rol në administrimin e bursave. duke siguruar që studentët e talentuar të mund të ndjekin universitetin.
epoka-logo
info@epoka.edu.al
+355 4 2232 086 - +355 4 2222 117
Rr. Tirane-Rinas, Km. 12 1032 Vore Tirana, Albania
Copyright @EPOKA University 2013- 2024